Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023

Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023

Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023

Ngày Nam Bộ kháng chiến mở đầu cho cuộc đấu tranh trường kỳ của Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược. Cùng AQ nhìn lại dấu ấn lịch sử 23/9/1945 trong bài dưới đây nhé!

Lịch sử về ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945

Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023
Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023, kỹ niệm 78 năm chống giặc của dân tộc ta

Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 đã được ghi vào lịch sử và trở thành một trong những dấu ấn không thể phai mờ trong suốt hành trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Thực dân Pháp quyết tâm xâm lược Việt Nam lần thứ hai

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Nhưng chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam độc lập, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược nước ta một lần nữa bằng cách nổ súng gây hấn tại Sài Gòn.

Với âm mưu chiếm Nam Bộ làm bàn đạp để chiếm cả Việt Nam và Đông Dương, đêm 22, rạng sáng ngày 23/9/1945, Pháp với 6000 quân núp dưới bóng của hơn 1 vạn quân Anh đã tấn công Sài Gòn – Chợ Lớn.

Nam Bộ bước vào cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần hai

Ngay trong ngày 23/9/1945, Xứ ủy và Ủy ban hành chính Nam Bộ đã triệu tập cuộc họp tại Cây Mai (Chợ Lớn), quyết định đánh điện ra Chính phủ Trung ương xin phép được kháng chiến. Quân và dân Nam Bộ cùng lời thề “độc lập hay là chết”, đã bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần 2 chỉ sau 28 ngày đêm chuẩn bị.

Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ”, quân và dân Nam Bộ đã đứng lên kháng chiến với những vũ khí thô sơ như gậy tầm vông, giáo mác chống lại sức mạnh quân thù.

Quân Pháp trong những ngày đầu tái xâm lược đã liên tục bị tấn công và bao vây trong thành phố. Giặc Pháp lâm vào tình trạng khốn đốn và bị quân ta tập kích buộc chúng phải hoãn binh.

Đáp lại lời kêu gọi kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 23/9/1945, cả nước cùng dấy lên phong trào ủng hộ Nam Bộ chống giặc.

Được sự giúp sức của cả nước, sau hơn một tháng anh dũng chiến đấu, quân và dân Nam Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ “đi trước” tiêu hao sinh lực địch, giam chân và làm thất bại bước đầu âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của quân Pháp.

Đây là khoảng thời gian quý báu để Trung ương Đảng và Chính phủ có sự chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc kháng chiến trên toàn quốc. Nam Bộ kháng chiến cũng là cơ sở thực tiễn để Đảng ta xây dựng đường lối và lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân đi đến thắng lợi cuối cùng.

Và ngày 23/9/1945 đã được ghi vào lịch sử là ngày Nam Bộ kháng chiến, mở đầu cho thời gian 9 năm chống thực dân Pháp và 20 năm chống đế quốc Mỹ.

Ý nghĩa lịch sử về ngày Nam Bộ kháng chiến

Qua 30 năm trường kỳ kháng chiến thắng lợi, biết bao nhiêu người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh cho độc lập, thống nhất dân tộc. Ý chí chiến đấu đã thể hiện sức mạnh của đồng bào Nam Bộ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Vì vậy lịch sử Nam Bộ kháng chiến ngày 23/9/1945 đã để lại cho những thế hệ Việt Nam nhiều bài học quý giá vô cùng.

Bài học về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc Việt Nam

Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023
Nam Bộ trở thành tiền tuyến của cả nước, thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ tự do của Tổ quốc.

Trong lịch sử kháng chiến của Nam Bộ, 23/9/1945 là ngày của chân lý mà Bác Hồ đã từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nam Bộ kháng chiến đã mở đầu cho cuộc chiến đấu 30 năm trường kỳ để đi đến thống nhất đất nước, hai miền Bắc – Nam về một nhà.

Cách đây 78 năm, ngày 23/9/1945 dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã được phát động. Nam Bộ trở thành tiền tuyến của cả nước, thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ tự do của Tổ quốc.

Truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của “Nam Bộ thành đồng Tổ quốc” đã hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, ý chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Cuộc chiến đấu không cân sức giữa quân ta ở mặt trận Sài Gòn – Chợ Lớn với kẻ địch được trang bị vũ khí hiện đại đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí “giữ vững nền độc lập” của dân tộc ta.

Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sức mạnh toàn dân tộc

Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023
Nhân dân Nam Kỳ đồng lòng đúng dậy chiến đấu chống giặc

Trước sự đe dọa của kẻ thù, Xứ ủy Nam kỳ đã thấy được sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Nhân dân Nam Bộ không chịu khuất phục, đồng lòng đứng dậy chiến đấu.

Quyết tâm đứng lên kháng chiến là một quyết định hợp lòng dân, đã phát huy được sức mạnh to lớn của dân. Đây chính là chìa khóa giúp cho cuộc vùng dậy đấu tranh chống kẻ thù thắng lợi.

Với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trực tiếp là Xứ ủy Nam Bộ đã tập hợp và phát huy tất cả các lực lượng để chống quân xâm lược, giải phóng quê nhà.

Sức mạnh dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ đã được phát huy một cách cao độ. Cùng với đồng bào Nam Bộ kháng chiến, hàng vạn người con ưu tú của miền Bắc cũng đã Nam tiến cùng giết giặc.

Tinh thần luôn chủ động, sáng tạo, quyết đoán của Xứ ủy Nam Bộ

Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023
Cuộc đấu tranh của đồng bào Nam Bộ đã làm chậm bước tiến của địch

Ngay sau khi Pháp nổ súng xâm lược, vào sáng 23/9/1945, Xứ ủy và Ủy ban nhân dân Nam Bộ đã triệu tập Hội nghị, và quyết định phát động toàn dân kháng chiến, đồng thời gửi điện xin chỉ thị từ Trung ương Đảng.

Kịp thời phát động kháng chiến là quyết định táo bạo, kiên quyết, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Xứ ủy Nam Bộ. Và dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, cuộc đấu tranh của đồng bào Nam Bộ đã làm chậm bước tiến của địch, là sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc kháng chiến trường kỳ tiếp theo.

Đây là bài học về tinh thần chủ động của Xứ ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ trong cuộc kháng chiến Nam Bộ.

Phát huy tinh thần ngày Nam Bộ kháng chiến mãi đến hôm nay

Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2023
Bài học về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc ta

Kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến, chúng ta cùng ôn lại giai đoạn lịch sử oai hùng của dân tộc, cũng như bài học về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc ta.

Những giá trị về lịch sử và hiện thực của 15 tháng kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và nhân dân Nam Bộ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng các thế hệ về sau.

Trong suốt 30 năm cuộc kháng chiến lâu dài, cho đến ngày 30/04/1975, “Thành đồng Tổ quốc” đã được vang lên hòa cùng niềm vui đại thắng khắp toàn cầu. Quân và dân Nam Bộ đã sống, chiến đấu xứng đáng cùng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc” mà Bác Hồ phong tặng. Thành đồng Tổ quốc là biểu tượng kiên cường cho mảnh đất miền Nam thân yêu của chúng ta.

78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến đã qua, trong tim mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn tự hào về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của ông cha ta. Họ đã quyết tâm cứu nước đến cùng, vì một mục đích là bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, sức mạnh dân tộc Việt thể hiện qua việc giữ vững niềm tin vào Đảng, sống và lao động, học tập theo gương Bác Hồ, xây dựng đất nước ngày một phát triển cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 đã đi qua nhưng vẫn luôn đọng lại ấn tượng sâu đậm trong tim người dân Việt Nam mỗi khi nhắc đến. Hy vọng qua bài viết trên, Trung Tâm Sản Phẩm Sinh Học AQ cùng mọi người điểm lại thời gian oai hùng của dân tộc cũng như thể hiện lòng tự hào về tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *